Ανάγκη

Κακόν ανάγκη, αλλ’ ουδεμία ανάγκη ζην μετά ανάγκης.
Η ανάγκη είναι κακό, αλλά δεν είναι αναγκαίο να ζούμε υπό καθεστώς ανάγκης.
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

Ανάγκα και Θεοί πείθονται.
Σιμωνίδης ο Κείος, 556-468 π.Χ., Ποιητής & συγγραφέας επιγραμμάτων

Δεί δε χρημάτων, ώ άνδρες Αθηναίοι.
Χρειάζονται τα χρήματα και χωρίς αυτά δεν γίνεται τίποτα από τα αναγκαία.
Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Ουδείς ανάγκης μείζον ισχύει νόμος.
Δεν υπάρχει νόμος που να υπερισχύει της ανάγκης.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Φίλος και ίππος εν ανάγκη δοκιμάζονται.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Ένθα χειρών χρεία έστιν, η δια λόγων βοήθεια ουδέν λυσιτελεί.
Όπου υπάρχει ανάγκη πρακτικής βοήθειας, ολότελα ανώφελη είναι εκείνη που περιορίζεται στα λόγια.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Το της ανάγκης εστί αδήριτον σθένος.
Η δύναμη της ανάγκης είναι ακαταμάχητη.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Άνευ των αναγκαίων αδύνατον και ζην και εύ ζην.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Η παρούσα ευτυχία εστί μείζων, παρούσαν γαρ ανάγκην θεραπεύει.
Ευτυχία δεν είναι να κάνεις αυτό που θέλεις, αλλά να μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις.
Αρχαιοελληνική Παροιμία