Αυτοβελτίωση

Πλείονες εξ ασκήσεως αγαθοί γίνονται ή από φύσεως.
oι περισσότεροι γίνονται ικανοί με την άσκηση παρά από τη φύση τους.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος